Trang chủ
Phố Đông Online

Bottle Trap

Còn hàng

Liên hệ
Hoặc

Xem nhanh

Connection width (inches): 1 1/4"
Pipe length (mm): 420
Suitable for: Washbasin
Syphon type: Bottle

Thông tin thêm

Mã sản phẩm WBFT400993CP
Kích thước 420 mm
Chất liệu Không
Màu sắc Tùy chọn
Gọi: 02462523888