Trang chủ
Phố Đông Online

Como

Còn hàng

Liên hệ
Hoặc

Xem nhanh

Fixing kit: Not included
Flushing system: Washdown
Installation type: Floorstanding
Outlet type: Dual (vario)
P-Trap Set Out (mm): 180
Quick installation
Rim type: Open
S-Trap max setout (mm): 305
S-Trap min setout (mm): 190
Shape: Round
Style: Neutral
Water Inlet System: Bottom Inlet

Thông tin thêm

Mã sản phẩm WBSECM1..WW
Kích thước 674 x 380 x 770 mm
Chất liệu Không
Màu sắc Tùy chọn