Trang chủ
Phố Đông Online

Trento

Còn hàng

Liên hệ
Hoặc

Xem nhanh

Installation type: Deck-mounted
Maximum Continuous Working Pressure (kPa): 500
Mininium Continuous Working Pressure (kPa): 100
Number of bodies: 1 body
Type of cartridge: Ceramic
WELS Measure (Litres Per Minute): 4
WELS Rating (Star Rating): 1
Waste not included
Water and energy saving
Water connection thread: 1/2"
Water flow restrictor

Thông tin thêm

Mã sản phẩm WBFA301345CP
Kích thước Tùy thiết kế
Chất liệu Không
Màu sắc Tùy chọn